OFERTA OMNIE PORTFOLIO KONTAKT
 

Dział operacyjny lotniska Katowice-Pyrzowice

 

         Serwis wewnętrzny umożliwia współpracę, wymianę informacji i organizacji działań różnych służb lotniska i firm współpracujących.

 

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax
Projekt został wdrożony i uruchomiony w 2011r.


 

Gmina Miączyn

 

         Serwis internetowy Urzędu Gminy Miączyn. Zawiera
 informacje o gminie i okolicy, o organach samorządu Gminy.
Ułatwia komunikację z Urzędem i wymianę informacji.

        W serwisie jest dostępna "tablica ogłoszeń drobnych", na której wszyscy mogą umieszczać dowolne ogłoszenia
 i informacje.

 

Jestem autorem grafiki, Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax
Projekt został wdrożony i uruchomiony we wrześniu  2009r.


Samorządowe Przedszkole Nr 65 "Perełka"
w Krakowie

 

    Serwis informacyjny przedszkola, umożliwia współpracę wychwowawców i rodziców.

 

Wykonałem projekt graficzny i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax, edytor WYSIWYG.
Projekt został wdrożony i uruchomiony w 2010r.

 


PUM

 

    Serwis Papieskiej Unii Misyjnej

 

Zaprojektowałem i wykonałem projekt graficzny i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax.

 

Projekt został uruchomiony w 2010r.

 

PDMD

 

    Serwis Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

 

Wykonałem projekt graficzny i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax.
Projekt został wdrożony i uruchomiony w 2010r.

 


PDM

 

    Serwis Papieskiego Dzieła Misyjnego w Polsce
Zastosowane rozwiązania pozwalają publikować informację różnym użytkownikom, o różnych umiejętnościach i doświadczeniach.

 

Wykonałem projekt graficzny i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax.

 

Projekt został wykonany i uruchomiony w 2010r.

 

BIBLIOTEKA

 

            Systemu zarządzania Gminną Biblioteką Publiczną w Grabowcu prowadzi pełną ewidencję, dokonuje analiz, zestawień, przygotowuje dokumenty do druku, seryjnie drogą elektroniczną wysyła przypomnienia, upomnienia, informacje.  Umożliwia bezpośrednie wyszukiwanie, rezerwowanie, wypożyczanie książek.
Obsługa programu i poszczególnych kont użytkowników jest przez Internet.

Obecnie w bazie danych jest ponad 17 tys. książek.
 

Jestem autorem grafiki, wszystkich skryptów.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, JavaScript
Projekt został wdrożony i uruchomiony w 2005r.

 


GOK

 

         Serwis poświęcony działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gabowcu, integracji społeczności lokalnej, inspirowaniu do twórczych działań, pielęgnowaniu i popularyzowaniu tradycji ziemi grabowieckiej.

Użytkownicy serwisu są sklasyfikowani na kilka grup, mogą współtworzyć serwis. Treści mogą być określane i wydzielane dla każdej grupy.

 

Jestem autorem grafiki i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax
Projekt został wdrożony i uruchomiony w 2009r.


DOM REKOLEKCYJNY

 

      Serwis Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach, sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

 

Użytkownicy serwisu są sklasyfikowani na kilka grup, mogą współtworzyć serwis. Treści mogą być określane i wydzielane dla każdej grupy.

 

Jestem autorem grafiki i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax
Projekt został wdrożony i uruchomiony w 2009r.

 


PDRW

 

            Serwis  Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, budzi świadomość misyjną i odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków.

 
Zastosowane rozwiązania pozwalają publikować informację różnym użytkownikom, o różnych umiejętnościach i doświadczeniach. Uwzględnia bardzo nietypowe potrzeby techniczne np. moduł do organizacji i modlitw w grupach różańcowych.

 

Jestem autorem grafiki i Systemu Zarządzania Treścią.
Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax.
Projekt został wykonany i uruchomiony w 2008r.


SZKOLNY SERWIS INFORMACYJNY
 

         Witryna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grabowcu, przeznaczona jest dla uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz osób nie związanych ze szkołą.
Zastosowany system zarządzania treścią umożliwia każdemu użytkownik serwisu na publikowanie dowolnych informacji

dla dowolnie określonej grupy odbiorców.

Klasyfikacja grup jest naturalnym podziałem istniejącym w szkole. Np uczeń klasy Ia należy do grupy: uczniów, uczniów klas pierwszych, uczniów klasy Ia. Dzięki takiej strukturze można dowolnie selekcjonować informację i przeznaczać dla określonej grupy. Np. uczniowie klasy Ia mogą mieć własne publikacje a tym samym wydzielony serwis, nie dostępny dla innych.

 

System jest oparty na bazie danych, wykonuje automatycznie pokazy zdjęć, hiperłącza do dołączonych plików, hiperłącza do tematycznych publikacji.

 

Jestem autorem grafiki i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL,Ajax.
Serwis został uruchomiony w kwietniu 2008r


MdM

 

       Serwis Młodzi dla Misji propaguje tematykę misyjną, porusza problemy, potrzeby młodzieży z różnych regionów świata.
Zastosowane rozwiązania pozwalają publikować informację różnym użytkownikom, o różnych umiejętnościach i doświadczeniach.

 

Jestem autorem grafiki i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax.


Projekt został wykonany i uruchomiony w 2007r.


PRZEDSZKOLE 12

 

     Serwis Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamościu.

Zawiera informację o przedszkolu, jego działalności, aktualne informacje dla rodziców (np. wydarzenia, problemy, jadłospis). Treści są wydzielona dla ogólnych odbiorców oraz dla rodziców, twórców. Umożliwia wymianę informacji, opinii, poglądów.

 

W projekcie dostosowałem Systemu Zarządzania Treścią do istniejącego projektu strony.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax.


Projekt został wykonany i uruchomiony w 2009r.


NA POGRANICZU

 

      Witryna poświęcona Międzynarodowemu Konkursowi Języka Angielskiego "Na pograniczu".

Oprócz części informacyjnej zawiera zestaw narzędzi potrzebnych do organizacji finału dużego konkursu umożliwiających rejestrację uczestników, komunikację z nimi oraz sporządzenie pełnej dokumentacji, raportów, zestawień, list, protokołów, zaświadczeń, dyplomów, informacji.

W czasie sprawdzania prac pokazywał na bieżąco wyniki.

 

Jestem autorem grafiki i Systemu.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, JavaScript.


Serwis został wykorzystany do przeprowadzenia trzech konkursów w 2005, 2006 i 2007r.


FMM

 

       Polski serwis Międzynarodowej Rodziny Zakonnej Franciszkanek Misjonarek Maryi zawiera informacje o Zgromadzeniu i jego działalności.

W projekcie stosuję bazę danych zawartą w plikach tekstowych.

 

Jestem autorem grafiki i Systemu.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, JavaScript.


Serwis działa od 2004r.

 


PDPA

 

    Serwis Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła propaguje tematykę misyjną, porusza problemy, potrzeby młodzieży z różnych regionów świata.
Zastosowane rozwiązania pozwalają publikować informację różnym użytkownikom, o różnych umiejętnościach i doświadczeniach.

 

Jestem autorem grafiki i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax.

 

Projekt został wykonany i uruchomiony w 2008r.

 


Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu

 

    Serwis informacyjny przedszkola, umożliwia współpracę wychwowawców i rodziców.

 

Wykonałem projekt graficzny i Systemu Zarządzania Treścią.

Zastosowane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Ajax, edytor WYSIWYG.
Projekt został wdrożony i uruchomiony w 2011r.

 


 


 

 

 

 

 

 
| OFERTA | OMNIE | PORTFOLIO | KONTAKT |

 
 

 

 Mirosław Kuduk © 2009
   
Profesjonalny Hosting